17.3.08

Δύο επικίνδυνοι υπερεθνικιστές!

Ο Θανάσης Μάνης και  ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης. Μπορείτε να δείτε τη συμβολή τους στον αγώνα για την Ελλάδα των 2 ηπείρων εδώ.

Ο καθηγητής πληρώνεται από το Ελληνικό κράτος...