19.6.90

Ησυχία παρακαλώ

Μην την ξυπνήσετε 

Jan Vermeer
Κορίτσι που κοιμάται
1657